Yayasan Orang Asli Malaysia (Malaysian Orang Asli Foundation)

Yayasan Orang Asli Malaysia (Malaysian Orang Asli Foundation) atau dengan ringkasnya dikenali sebagai "YOS" adalah sebuah badan atau organisasi sepenuhnya Orang Asli Malaysia yang menitik berat hal-hal pendidikan masyarakat tersebut. YOS akan menjadi badan pengantara dan pelengkap ke arah pembangunan dan kemajuan ; pendidikan, ekonomi, seni budaya, adat resam, belia dan sukan serta kebajikan Orang Asli.

Read more: Yayasan Orang Asli Malaysia (Malaysian Orang Asli Foundation)

Wednesday the 17th. Affiliate Marketing. © 2012 Yayasan Orang Asli Semenanjung Malaysia Hakcipta Terpelihara
Copyright 2012

©